top of page
  • WeSale din leasingpartner, säljkonsult.

  • Smart koncept för finansiella lösningar.

WeSale Leasing är specialiserade på försäljning av kapitalkrävande produkter. Med hyra och leasing ökar er försäljning. Vi kan erbjuda dig leasing / hyra med löptider från 12-63 månader. Vårt koncept för finansiering innebär att vi tar ansvar under hela löptiden med upprättande av hyresavtal, administration under löptiden och återtag av utrustning efter hyresperioden. Vi kan erbjuda er både finansiell och operationell hyra med restvärden som är garanterade av WeSale Leasing samt rena leasingavtal med fastställt utköpspris.

Tillsammans upprättar vi hyresavtal som anpassas efter era önskemål på löptid, restvärde mm. 

Våra produktområden är:
• Leasing med restvärde
• Hyra
• Operationell hyra
• Ramavtal
• Sale & LeaseBack

Lagmansgatan 26

595 30 Mjölby

Mail: info@wesale.se

Tel: 0142-677 166

Våra system utvecklas och förändras över tid, boka en demo för aktuell version av alla våra tjänster.

SOCIALS

  • Facebook

© 2022 by Yaron Wertheim

bottom of page